Bezpieczny gabinet

Podstawowy cel

Zabezpieczenie zdrowia personelu oraz ograniczenie
możliwości zakażenia krzyżowego między pacjentami i personelem.

Krok 1

Telefoniczna weryfikacja

Weryfikacja zdrowia pacjentów podczas umawiania pacjentów na wizyty:

 • Wywiad o stanie zdrowia pacjenta – ogólnolekarski diagnozujący problem terapeutyczny pacjenta.
 • Wywiad epidemiologiczny w kierunku wykluczenia występowania objawów COVID-19 u pacjenta.
 • Wywiad obejmuje wykluczenie kontaktów pacjenta z możliwymi osobami zakażonymi coronavirusem w ciągu ostatnich 14 dni, wykluczenie wyjazdów za granicę w ciągu ostatnich 14 dni na tereny szczególnie zagrożone, gdzie występuje duży odsetek zakażonych i duża liczba zgonów – Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Chiny czy Korea Południowa*

Krok 2

Zalecenia przed wizytą

Teleinformacja o przebiegu wizyty: Po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym, w sytuacji, gdy wywiad epidemiologiczny w kierunku choroby COVID-19 jest ujemny, potwierdzamy wizytę w gabinecie.

Informujemy pacjenta, aby przybył do gabinetu sam, o wyznaczonej porze, informujemy o konieczności podpisania oświadczenia w sprawie COVID-19 oraz o zasadach obowiązujących w gabinecie podczas procedury przyjmowania pacjenta.

Krok 3

Bezpieczna wizyta

1 Zasada

 • Powierzchnie są po każdym pacjencie dezynfekowane i poddane działaniu lampy bakterio i wirusobójczej.
 • Personel medyczny i pacjent poruszają się w warunkach maksymalnie sterylnych: Pacjent: maseczka, rękawiczki.

Personel medyczny: maseczka, rękawiczki, okulary (przyłbica), fartuch, obuwie medyczne.

2 Zasada

 • Przerwy pomiędzy wizytami są wydłużone, aby uwzględnić czas na na dezynfekcję gabinetu zabiegowego i poczekalni.
 • Podczas umawiania pacjentów na wizytę uwzględniony jest odstęp czasu między pacjentami do takiego czasu, aby nie mieli oni możliwości spotkać się w poczekalni.

3 Zasada

 • Unikamy witania się z pacjentem poprzez uścisk dłoni – wystarczy skinienie głową.
 • Po wejściu pacjenta prosimy o mycie i odkażenie rąk. Środek odkażający znajduje się bezpośrednio przy wejściu.
 • Wizyty odbywają się w składzie 2-osobowym, lekarz-pacjent.
 • Zachowujemy ostrożność podczas zabiegów ograniczając do minimum kontakt z wydzielinami pacjenta.
 • Zabiegi wykonujemy w fartuchach, maskach, przyłbicach lub okularach, rękawicach oraz stosujemy tylko sprzęt jednorazowy.
 • Stosujemy zabezpieczenie na kozetki – okłady jednorazowe.
 • Po każdej wizycie pacjenta odkażamy blaty, długopisy, klamki.

4 Zasada

Wyposażenie gabinetu

 • Dozowniki z mydłem,
 • Dozowniki ze środkiem dezynfekującym,
 • Ręczniki papierowe,
 • Kosze na odpady medyczne i niemedyczne,
 • Fartuch,
 • Rękawiczki jednorazowego użytku,
 • Okulary, przyłbice,
 • Sterylne narzędzia – jednorazowego użytku.

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020: W obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem transmisji lokalnej koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, zgodnie z zaleceniami ECDC rekomenduje się przyjąć następujący sposób postępowania:

 • Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19 jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z objawów: KASZEL, GORĄCZKA, DUSZNOŚĆ
 • Dodatkowo prawdopodobieństwo COVID-9 wzrasta, jeśli wystąpiło jedno z poniższych:
  • bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach
  • wywiad podróży lub pobytu w ostatnich 14 dniach, licząc od początku choroby, w regionie w którym odnotowano zachorowania na COVID-19
  • ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć obraz kliniczny.

W wyniku dodatniego wywiadu, pacjent powinien być poinformowany telefonicznie o dalszym postępowaniu.

Zadbaj o siebie lub zrób prezent bliskiej osobie

Zadzwoń i umów wizytę

+48 506 847 750
Zadzwoń i umów wizytę